BIRŽŲ „ATŽALYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PABIRŽĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS 2020–2021 MOKSLO METŲ BIBLIOTEKOS

VEIKLOS PLANAS

 

Tikslas – aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese. Mokyklos biblioteka-tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta.

Uždaviniai:

1. Skatinti mokinių skaitymą.

2. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius.

3. Kataloguoti ir klasifikuoti bibliotekos fondą pagal bendrąsias ugdymo programas.

4. Padėti mokiniams ir mokytojams naudotis bibliotekos ištekliais ir informacinėmis technologijomis, įvertinti mokinių informacinius įgūdžius bei informacines žinias.

5. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose, kurti projektus ir dalyvauti konkursuose.