atsisiųsti.png

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 


Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 Puslapyje http://www.vedlys.smm.lt/#apie yra priemonių vartojimo instrukcijos ir veiklų su gautomis priemonėmis aprašai.

Trečiokai atliko bandymus

Naudojantis lupomis, vaikai tyrinėjo nukritusius lapus, žoles, vabalėlius... 

Gamtamokslinė diena mokykloje

Pamoka gamtoje