Vidas Maldutis -               skyriaus vedėjas, istorijos mokytojas metodininkas

Gintarė Andriliūnaitė  -   lietuvių kalbos vyr.  mokytoja

Rasa Bružienė -                lietuvių kalbos vyr. mokytoja 

Justina Bukienė -              anglų kalbos vyr. mokytoja

Gita Einorienė -                anglų  kalbos vyr.  mokytoja

Violeta Pačekajienė -        matematikos mokytoja metodininkė

Gintarė Petrauskienė -     rusų kalbos vyr. mokytoja

Virginija Butienė -             fizikos vyr. mokytoja

Alvyda Kaminskaitė -       geografijos vyr. mokytoja

Stanislova

Deržinauskienė                  chemijos, biologijos  mokytoja

Asta Paplauskienė -          informacinių technologijų mokytoja

Audrius Unglinikas -        kūno kultūros mokytojas                                                                                                       metodininkas

Eglė Jažauskienė  -           tikybos  mokytoja

Oksana Cimnickaitė -       muzikos  mokytoja

Danguolė Šulnienė -         dailės, technologijų vyr. mokytoja

Dainius Burčikas -            technologijų vyr. mokytojas

Dalia Štrėmienė -              ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Daina Balčiūnienė             ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Asta Klevienė -                  pradinių klasių mokytoja                                                                                                      metodininkė, 1, 4 klasės mokytoja

Gražina Girdžiuvienė -     pradinių klasių mokytoja                                                                                                        metodininkė,  2, 3 klasių mokytoja

Laura Budrienė -               specialioji  pedagogė

Ramunė Binkevičienė -     vyr. logopedė