Mokinių taryba

Pabiržės pagrindinės mokyklos Mokinių taryba (toliau MT) yra visuomeninė, savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius - savo narius.

Ją sudaro 5-10 klasių mokiniai (po 3-4 atstovus iš kiekvienos klasės), kurie renkami atviru balsavimu savo klasės mokinių balsų dauguma.

Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas.

Koordinatorė: anglų k. vyresnioji mokytoja  Justina Bukienė