DIRBA:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Dalė Štrėmienė,

                   Daina Balčiūnienė

Auklėtojos padėjėja Inga Eidukienė

Į grupę priimami vaikai nuo 2 iki 6 metų.

grupes dienotvarke.jpg