Mokyklos sveikatos stiprinimo grupė:

  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

  • Asta Klevienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  • Danguolė Šulnienė, technologijų vyr. mokytoja;

  • Virginija Butienė, gamta ir žmogus, fizikos vyr. mokytoja;

  • Audrius Unglinikas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.