Spalio 23 dieną tikybos mokytoja Eglė Jažauskienė pakvietė 6 ir 9 klasių mokinius į biblioteką prisiminti kunigą kanauninką, literatą – poetą, tautodailininką Edmundą Rinkevičių. Mokytoja papasakojo apie jo literatūrinį palikimą, priminė, kad kunigas 1991- 1992 m. trumpai kunigavo Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje, palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje. Mokytojos Eglės prisiminimuose šis kunigas labai šiltas ir stiprus žmogus. Ją sužavėjo, kaip kun. Edmundas atsiliepė apie savo kūrybą, kaip kantriai laikėsi sirgdamas ligoninėje. Savo trumpame pasakojime tikybos mokytoja suintrigavo mokinius, pasakydama, kad šis kunigas buvo egzorcistas – dvasininkas, padedantis žmonėms kovoti su blogio jėgomis.

            Moksleiviai, pasirengę iš anksto, skaitė kun. Edmundo Rinkevičiaus eiles. Prie eilių sakytojų prisijungė bibliotekos vedėja Gintarė, pati mokytoja Eglė. „Eilėraščiai pilni šiltų minčių, neįmantrūs, bet su gilia prasme“, – taip kunigo kūrybą įvertino lietuvių kalbos mokytoja Gintarė. Mokyklos direktorius Vytautas Armalas pasidžiaugė tokiu prasmingu kunigo poeto paminėjimu, iškėlė mintį, kad vertėtų prisiminti ir kitą kunigą šviesuolį – Antaną Balaišį, o vaikams uždavė retorinį klausimą: „Kokį pėdsaką jūs, vaikai, paliksite mokykloje, ką apie jus prisimins kiti?“.

Rytmetį baigė mokytoja Eglė, užpusdama kunigo Edmundo Rinkevičiaus atminimo žvakę ir dėkodama visiems renginio dalyviams.

1/1

 Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla, Likėnų g. 10, Pabiržės mst., 41382, Biržų rajonas.Tel.: 8 450 59195, E-paštas  mokykla@pabirzes-pagrindine.lt
 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now